ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر از مهرماه سال 95 بر عهده جناب آقای دکتر عباس ملک حسینی می باشد